Studijski program – preddiplomski sveučilišni studij Logopedija

Semestar: I
Predmet: NositeljPVSECTSSTATUS
Temelji hrvatskog jezikaizv. prof. dr. sc. Anastazija Vlastelić303006O
Govorna akustikaprof. dr. sc. Siniša Fajt / izv. prof. dr. sc. Zdravko Kolundžić30004O
Osnove anatomije i fiziologijeprof. dr. sc. Daniela Malnar / prof. dr. sc. Vesna Barac-Latas300308O
Razvojna psihologijaizv. prof. dr. sc. Sanja Smojver Ažić / izv. prof. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić300306O
Odabrane teme iz inkluzivne edukacijeizv. prof. dr. sc. Sanja Skočić Mihić / Valentina Martan150153I
Osnove jezične kultureizv. prof. dr. sc. Mihaela Matešić150153I
Dječja književnost s medijskom kulturomizv. prof. dr. sc. Maja Verdonik150153I
Semestar: II
Fonijatrijaizv. prof. dr. sc. Tamara Braut301506O
Fonetika i fonologijaizv. prof. dr. sc. Mihaela Matešić303005O
Neurologijadoc. dr. sc. Vladimira Vuletić303007O
Pedagoški aspekti edukacijeprof. dr. sc. Jasminka Zloković300306O
Podrška obitelji u razvoju djecedoc. dr. sc. Sandra Bošković150153I
Pedagogija cjeloživotnog učenjaprof. dr. sc. Anita Zovko150153I
Govorništvoizv. prof. dr. sc. Mihaela Matešić150153I
Semestar: III
Predmet: NositeljPVSECTSSTATUS
Audiologijadoc. dr. sc. Sanja Vlahović301506O
Rani komunikacijski razvojdoc. dr. sc. Inge Vlašić Cicvarić301504O
Osnove medicinske genetikedoc. dr. sc. Nina Pereza1416155O
Poremećaji glasaizv. prof. dr. sc. Zdravko Kolundžić / izv. prof. dr. sc. Katarina Pavičić Dokoza451505O
Istraživačke metodedoc. dr. sc. Tamara Mohorić301504O
Povijest logopedijedoc. dr. sc. Suzana Jelčić Jakšić150153I
Neuropedijatrijaprof. dr. sc. Igor Prpić150153I
Semestar: IV
Osnove hrvatskog znakovnog jezikaDamir Herega153006O
Psiholingvistikadoc. dr. sc. Maja Kelić300306O
Poremećaji izgovora doc. dr. sc. Suzana Jelčić Jakšić451506O
Statistika 1doc. dr. sc. Petra Anić303006O
Obitelji i djeca u rizikuprof. dr. sc. Jasminka Zloković150153I
Potpomognuta komunikacijadoc. dr. sc. Sandra Bošković150153I
Govorništvoizv. prof. dr. sc. Mihaela Matešić150153I
Odabrane teme iz evolucije jezika, govora i komunikacijedoc. dr. sc. Maja Kelić150153I
Skip to content