Preddiplomski studij Logopedija

Preddiplomski studij Logopedija

Razina studija: sveučilišni preddiplomski studij
Nositelj preddiplomskog sveučilišnog studija Logopedija: Sveučilište u Rijeci
Oblik studija: redoviti studij
Trajanje studija: 6 semestara (3 godine)
ECTS bodovi: 180 ECTS
Akademski naziv: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) logopedije (univ.bacc.logoped.)

Ukratko o logopediji:

Logopedija je disciplina koja snažno povezuje znanja i vještine iz područja medicine, lingvistike, psihologije te obrazovanja.
Logopedija je znanost koja se bavi ljudskom komunikacijom i to prevencijom, dijagnostikom i terapijom poremećaja komunikacije, govora, glasa, jezika i gutanja. U središtu praktičnog i znanstvenog rada u području logopedije su svi procesi i funkcije povezani s percepcijom i proizvodnjom govora, znakovnoga i pisanoga jezika, oblicima neverbalne komunikacije te poremećaji gutanja.
Logoped radi u različitim sustavima (zdravstvo, odgoj i obrazovanje, socijalna skrb, privatna praksa, znanstvene ustanove) što podrazumijeva rad u timu s drugim stručnjacima. Osim individualnoga rada, logoped pruža i grupne terapije i savjetovanja. Logopedske usluge namijenjene su korisnicima svih životnih dobi (od vrlo rane dojenačke dobi do osoba treće životne dobi).

Više informacija pronađite na stranicama Europskog udruženja logopeda (CPLOL) čiji je član i Hrvatsko logopedsko društvo.
Za uspješan rad osim kompetencija stečenih na studiju logopedije, važne su dobre komunikacijske vještine i uredne psihomotoričke sposobnosti, strpljenje i volja za neposredan rad s ljudima.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zapošljavanja nakon završetka studija:

  • sudjelovanje u pružanju stručne podrške vezane uz procese slušanja, govornog, pisanog i znakovnog jezika, potpomognute (augmentativne i alternativne), kao i socijalne komunikacije te glasovnih sposobnosti i gutanja, uz vođenje i superviziju magistra logopedije
  • pružanje temeljnih informacija osobama uključenima u proces habilitacije/rehabilitacije, članovima njihove obitelji i drugim stručnjacima na temelju stečenih znanja i prema uputama magistra logopedije
  • provođenje aktivnosti vezane uz probir poremećaja humane komunikacije, prema uputama magistra logopedije
  • svjesnost o provođenju profesionalne etike i odgovornosti u logopedskoj praksi
  • sposobnost pretraživanja baza i korištenja relevantne literature iz područja logopedije i srodnih znanosti
  • primjena osnovnih statističkih i metodoloških znanja u svrhu sudjelovanja u planiranju i provedbi istraživanja u području logopedije
  • spremnost za uključivanje u trajni profesionalni razvoj i samostalno učenje

Mogućnost zapošljavanja i nastavak studija

Sveučilišni prvostupnici/prvostupnice logopedije mogu se zaposliti u sustavima zdravstva, odgoja i obrazovanja, znanosti, socijalne skrbi, privatnoj praksi, institucijama lokalne zajednice i nevladinom sektoru. Pružanje stručne podrške u području slušanja, govornog i znakovnog jezika, potpomognute i socijalne komunikacije, glasovnih sposobnosti moguće je uz nadzor i vođenje magistara logopedije.

Nakon završenoga preddiplomskog sveučilišnog studija moguć je nastavak obrazovanja na diplomskom studiju Logopedija na Sveučilištu u Rijeci, koji je u pripremi.

Skip to content