Preddiplomski studij logopedije

Prijave za upis na studijske programe i izbor studijskih programa vrši se elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU) odnosno mrežne stranice www.postani-student.hr.
Upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Logopedija provodit će se 22. srpnja 2021. godine putem online obrasca* od 9:00 do 14:00 sati.

Više informacija i detaljnije upute možete pronaći ovdje.

Poštovani pristupnici,

na Vaš e-mail koji ste naveli u online prijavi dobiti ćete detaljnu obavijest o provedbi provjere preduvjeta.

Dodatne informacije: Pristupnici koji su pristupili dodatnoj provjeri u 2020. godini ne trebaju pristupiti ponovnoj provjeri preduvjeta. S obzirom na veliki broj pristupnika, pristupnici će biti podijeljeni u dva tjedna:

 • prvi tjedan od 7. do 10. lipnja 2021. 
 • drugi tjedan od 14. do 18. lipnja 2021.  

Nekoliko podsjetnika:

Četvero pristupnika ima termin u svakom punom satu, stoga Vas lijepo molimo da budete na vrijeme uključeni na platformu i strpljivo pričekate svoju provjeru. 

Provjera će se održati preko mrežnog poslužitelja Microsoft Teamsa. Molimo Vas da aplikaciju unaprijed instalirate na računalo (putem poveznice https://www.microsoft.com/hr-hr/microsoft-365/microsoft-teams/download-app).

Pripremite osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku i papir. Osigurajte miran i dobro osvijetljen prostor u kojem ćete boraviti za vrijeme online provjere te stabilnu internetsku vezu.

Ako ne možete pristupiti dodatnoj provjeri u dodijeljenom terminu, možete zatražiti promjenu termina provjere. Molimo vas da imate na umu da je pristupnika puno te da promjenu termina tražite samo u slučaju opravdanih razloga, npr. poklapanja termina s pisanjem ispita izbornih predmeta državne mature, nemogućnosti pristupa internetu u navedenom terminu, neodgodivih zdravstvenih pregleda i sl. i uputite na e-mail: logopedija@uniri.hr .

NAPOMENA:
Molimo Vas da otvorite račun na platformi Skype kako bismo u slučaju tehničkih poteškoća imali osiguran drugi kanal komunikacije.
U slučaju da nemate mogućnost instalacije programa na računalo intervjuu možete pristupiti i putem sljedećih preglednika: Microsoft Edge i posljednje verzija Chrome. Preporučuje se pokretanje razgovora u anonimnom prozoru.

Online dodatna provjera će se snimati te se smatra da ste prijavom za procjenu jezično-govorno-glasovnih sposobnosti dozvolili mogućnost snimanja.

U nastavku je popis pristupnika s terminom i vremenom za pristup provjeri:

Prijava se sastoji od:

 1. Prijave u NISpVU (www.postani-student)

Pristupnik prijavljuje studij putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) na poveznici www.postani-student.hr.

 1. Prijave za provjeru preduvjeta 

Pristupnik uz prijavu studija na www.postani-student.hr treba ispuniti online prijavu  te priložiti sljedeće obrasce:

* Pristupnici koji su pristupili dodatnoj provjeri u 2020. godini na Sveučilištu u Rijeci moraju priložiti dobivenu potvrdu od strane Sveučilišta u Rijeci.

Prijave za provjeru jezično-govorno-glasovnog statusa zaprimaju se od 3. svibnja do 4. lipnja 2021. godine.


Informacije o nadležnom liječniku školske medicine i zavodima u Republici Hrvatskoj dostupne su na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Potvrde ispunjene od strane liječnika opće medicine neće biti uzete u obzir za daljnje postupanje.


Zdravstveni zahtjevi za studij detaljnije su pojašnjeni u nastavku:

Pristupnici u prijavnoj dokumentaciji za upis na studij Logopedija prilažu potvrdu o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima koju izdaje nadležni liječnik specijalist školske medicine na propisanom obrascu dostupnom na mrežnoj stranici studija Logopedija Sveučilišta u Rijeci, a koja ne smije biti starija od 6 mjeseci.

Zdravstveni zahtjevi budućih studenata postavljeni su s ciljem zaštite i očuvanja zdravlja samih studenata te osiguravanja mogućnosti primjerenog rada tijekom svih vidova praktične nastave s korisnicima, poštujući njihova prava i uvažavajući njihove potrebe.

Zdravstveni zahtjevi:

prosječno kognitivno, emocionalno i perceptivno funkcioniranje

uredna ravnoteža

stabilno stanje svijesti

uredan vid s/bez korekcije

uredan sluh bez slušnog pomagala

uredan glasovni, jezični i govorni status – OBAVEZNA DODATNA PROVJERA*

prosječno psihomotoričko funkcioniranje – uredne mentalne funkcije, kontrole motoričkih i psiholoških procesa na razini tijela uredna funkcija mišićno-koštanoga sustava gornjih ekstremiteta i trupa – očuvana funkcija pokretljivosti gornjih ekstremiteta i trupa u fiziološkim granicama (rasponima)


Dokaz o uplati troškova provjere preduvjeta

Potrebno je priložiti dokaz o uplati troškova provjere preduvjeta u iznosu od 250,00 kn prema sljedećim podacima:

Navedeni iznos uplaćuje se na žiro račun Sveučilišta u Rijeci:
IBAN: HR5324020061100977786        

Model: 00

Poziv na broj primatelja: OIB PRISTUPNIKA

Opis plaćanja: Dodatna provjera 2021 – ime i prezime pristupnika


* Sukladno Odluci o oslobađanju od plaćanja participacija u troškovima kandidatima iz područja pogođenih potresima oslobađaju se plaćanje troškova provjere dodatne provjere ukoliko su na dan 29.12.2020. imali prebivalište / boravište u Sisačko – moslavačkoj županiji te ukoliko je objekt u kojem imaju prebivalište / boravište ocijenjeno s oznakom N1/N2 ili PN1/PN. Pristupnici koji dolaze iz navedenog područja umjesto potvrde o izvršenoj uplati moraju dostaviti potvrdu o prebivalištu / boravištu Sisačko – moslavačkoj županiji te dokument u kojem je vidljivo da objekt ima oznaku N1/N2 ili PN1/PN.


* Pristupnici koji su pristupili u 2020. godini dodatnoj provjeri ne vrše plaćanje.

Dodatne informacije i upite pristupnici mogu slati na e-mail adresu: logopedija@uniri.hr

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


Povrat uplaćenih troškova provjere preduvjeta

U slučaju odustanka odnosno nemogućnosti pristupa postupku provjere preduvjeta, pristupnici odnosno izvršitelji uplate u ime pristupnika imaju pravo na povrat uplaćenih troškova  podnošenjem zahtjeva za povrat uplaćenih troškova najkasnije do 4. lipnja 2021. godine tj. datuma objave rasporeda dodatnih provjera na mrežnoj stranici. Zahtjev za povrat uplaćenih troškova može se poslati isključivo elektroničkim putem na logopedija@uniri.hr

Zahtjev za povrat uplaćenih troškova možete pronaći ovdje.

Zahtjevi za povrat uplaćenih troškova poslani nakon 4. lipnja 2021. godine tj. nakon objave rasporeda dodatnih provjera neće se razmatrati niti će se izvršiti povrat uplaćenih troškova.


Pristupnici koji su u 2020. godini pristupili provjeri preduvjeta

Pristupnici koji su u 2020. godini na Sveučilištu u Rijeci pristupili provjeri  moraju ispuniti online prijavu te priložiti dobivenu potvrdu, no nisu obavezni ponovno pristupiti provjeri.

Pristupnici koji su na nekom drugom visokom učilištu pristupili provjeri u prošloj akademskoj godini obavezni su pristupiti provjeri na Sveučilištu u Rijeci u skladu s navedenim uvjetima upisa.

Pristupnici kojima je potrebna dodatna potpora tijekom provjere preduvjeta

Mole se pristupnici kojima je potrebno osigurati prilagodbu provjere preduvjeta da se do 4. lipnja 2021. jave u Ured za studente s invaliditetom Sveučilišnog savjetovališnog centra e-mailom na uredssi@uniri.hr ili na broj telefona 051 265 844.

Kome je namijenjena dodatna potpora tijekom provjere preduvjeta?

Dodatna potpora predstavlja potrebnu prilagodbu prilikom provjere preduvjeta, koja se nudi isključivo kao mogućnost za osobe s određenim oštećenjima, a kojima je takva podrška potrebna.

Na primjer: osoba s oštećenjima vida treba prilagodbu u smislu uvećanja tiska pisanog teksta prilikom dodatne provjere ili osoba s disleksijom ima potrebu za organizacijom i izgledom pisanog teksta radi lakšeg snalaženja u tekstu (npr. podjela teksta u odlomke, poravnavanje teksta samo s jedne strane) i slično.

U tom slučaju Sveučilište u Rijeci treba biti informirano o potrebi za prilagodbom, kako bi moglo osigurati istu i tako pridonijeti izjednačavanju mogućnosti pristupa provjeri preduvjeta svim pristupnicima.


Informacije o terminima i mjestu održavanja provjere jezično-govorno-glasovnog statusa

Prijave za provjeru jezično-govorno-glasovnog statusa zaprimaju se od 3. svibnja do 4. lipnja 2021. godine.

Provjera jezično-govorno-glasovnog statusa provodit će se od 7. lipnja 2021. godine. Zbog  specifičnosti epidemiološke situacije provjera će se provoditi u online okruženju.


Kako bi se online provjera mogla nesmetano provoditi, molimo vas da pažljivo pročitate upute vezane uz pripremu i pristupanje samoj provjeri.

Tehnički preduvjeti:

 1. Računalo / prijenosno računalo s funkcionalnom integriranom ili vanjskom prednjom kamerom, zvučnikom i mikrofonom (molimo unaprijed provjerite ispravnost).
 2. Stabilna internetska veza
 3. Dodatna provjera održat će se korištenjem platforme Microsoft Teams kojoj možete pristupiti preko mrežnog poslužitelja na sljedećoj poveznici (https://www.microsoft.com/hr-hr/microsoft-365/microsoft-teams/download-app) ili preko aplikacije ukoliko istu imate instaliranu na računalu koje koristite.
 4. Ukoliko nemate potrebnu opremu koja zadovoljava tehničke preduvjete, molimo da na vrijeme osigurate uvjete. Ako imate poteškoća (nestabilna internetska veza kod kuće, izostanak internetske veze ili opreme), predlažemo kontaktirati koordinatora za državnu maturu u matičnoj školi te obaviti provjeru u školskoj knjižnici ili informatičkoj učionici.
 5. Osigurajte miran i dobro osvijetljen prostor u kojem ćete boraviti za vrijeme online procjene
 6. Molimo pristupnike da otvore račun na platformi Skype  kako bismo u slučaju tehničkih poteškoća imali osiguran drugi kanal komunikacije.
 7. U slučaju tehničkih poteškoća, pristupnici će biti kontaktirani elektroničkom poštom.

Pristupanje online provjeri:

 1. Na vaše e-mail adrese dobit ćete točan termin (datum i vrijeme) održavanja online provjere jezično-govorno-glasovnog statusa kao i poveznicu za pristup (ako niste dobili e-mail, provjerite je li pošta otišla u neželjenu poštu/spam).
 2. Molimo Vas da poštujete zakazani termin i da u točno navedeno vrijeme putem poveznice pristupite online provjeri. Video poziv se uspostavlja nakon što ispitivač omogući pristupanje procjeni. Strpljivo pričekajte da vam ispitivač omogući pristupanje jer su pristupnici raspoređeni u skupine od četiri pristupnika unutar jednog sata (npr. Pristupnik1, Pristupnik2, Pristupnik3 i Pristupnik4 imaju provjeru u 13:00 sati, što znači da će prvom pristupniku biti omogućeno pristupanje u 13:00, a Pristupniku2 nakon što Pristupnik1 završi. 
 3. Pripremite osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku i papir.
 4. Procjena će trajati 10-15 minuta.

Ukoliko ne možete pristupiti provjeri u zakazanom terminu, možete zatražiti promjenu termina provjere. Molimo vas da imate na umu da je pristupnika puno te da promjenu termina tražite samo u slučaju opravdanih razloga, npr.

 • poklapanja termina s pisanjem ispita izbornih predmeta državne mature
 • nemogućnosti pristupa internetu u navedenom terminu
 • neodgodivih zdravstvenih pregleda i sl.

Molimo da zahtjev za promjenom termina provjere uputite na vrijeme na email:  logopedija@uniri.hr .

Preddiplomski sveučilišni studij Logopedija zadržava pravo promjene termina ukoliko dođe do naknadnih promjena u kalendaru i vremeniku ispita državne mature ili drugih nepredvidivih okolnosti.

Online provjera će se snimati te se smatra da ste prijavom za procjenu jezično-govorno-glasovnih sposobnosti dozvolili mogućnost snimanja.

U slučaju potrebe za konzultiranjem s drugim članovima Povjerenstva za dodatnu provjeru pristupnika, zakazat će se dodatni termin online dodatne provjere.

NAPOMENE:

Pristupnik je na provjeru dužan pripremiti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Ako pristupnik provjeri ne pristupi u određeno vrijeme ili ako nema osobnu iskaznicu, smatrat će se da je odustao od provjere te mu se uplaćeni iznos NE vraća.

Osobni podaci pristupnika iz NISpVU-a i iz podnesenih prijava za upis, koristit će se u svrhu organiziranja postupka dodatne provjere i u statističke svrhe te će biti dostupni zaposlenicima Studija koji sudjeluju u pripremi i provođenju postupka provjere preduvjeta.

Svi pristupnici dužni su provjeriti ispravnost svojih dokumenata i podataka unesenih u NISpVU te u slučaju netočnosti zatražiti njihovo ispravljanje.


[1] Temeljem Odluke o troškovima dodatnih provjera znanja, vještina i sposobnosti za upis u prvu godinu studija u 2021./2022. ak.god. donesene na Senatu Sveučilišta u Rijeci na 53. sjednici održanoj 30. ožujka 2021. godine

Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija logopedije obavljat će se za kandidate koji na rang listi imaju upisni broj elektroničkim putem (online) slanjem osnovne dokumentacije na e-mail studentskasluzba@uniri.hr  do 23. srpnja 2020. godine u 15:00 sati, uz obaveznu dostavu potpune dokumentacije zemaljskom, preporučenom poštom.

Upisni obrasci:

Upute za upis

Obrazac za upis u akademsku godinu 2020./2021.

Matični list PREUZMI

Ugovor o redovitom studiranju

Obrazac za izradu e-indeksa

Sportski obrazac

Skip to content