Upisna kvota

Upisna kvota akademska godina 2020. / 2021.

Broj mjesta za upis u prvu godinu studija u akademsku godinu 2020. / 2021.:

  • Preddiplomski sveučilišni studij Logopedija – redovni 30
Skip to content