Stručna djelatnost


Studij Logopedija i Logopedski centar Sveučilišta u Rijeci obilježili su svoj prvi Europski dan logopedije, koji krovna udruga europskih logopeda (European Speech and Language Therapy Association, ESLA) svake godine obilježava 6. ožujka. Ovim je povodom organiziran simpozij u virtualnom obliku.
Svake godine ESLA predlaže temu Europskog dana logopedije, a ove je godine tema bila Telepraksa u logopediji. 2020. je bila izazovna godina i za logopediju, donijela je nova pitanja na koja je trebalo brzo i učinkovito naći odgovor, ali istovremeno osigurati odgovarajuću razinu kvalitete i etičnosti logopedskih usluga. Telepraksa je vid telemedicine gdje su usluge osigurane posredstvom suvremenih tehnologija i onda kada su korisnici i stručnjaci razdvojeni. Uslijed pandemije virusa COVID-19 telemedicina je ušla u svakodnevnu uporabu.
Na simpoziju su predavanja održali dr. sc. Suzana Jelčić Jakšić i prof. dr. sc. Miroslav Vrankić. Simpozij su otvorili prorektorica za studije, studente i osiguranje kvalitete prof. dr. Marta Žuvić i doc. dr. sc. Zdravko Kolundžić, voditelj studija Logopedija i predstojnik Logopedskog centra Sveučilišta u Rijeci.
Suzana Jelčić Jakšić, logopedinja s dugogodišnjim iskustvom u području poremećaja tečnosti, govorila je o načinima provođenja teleprakse, rezultatima dosadašnjih znanstvenih istraživanja i kliničkim iskustvima primjene teleprakse u različitim područjima logopedije u Hrvatskoj i u svijetu.
Miroslav Vrankić je profesor na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i osnivač tvrtke E-Glas koja se bavi razvojem asistivne tehnologije. Prof. Vrankić je govorio o svom osobnom iskustvu rada u području gdje se spajaju napredna tehnologija i pomaganje ljudima. Predstavio je brojne, izrazito uspješne projekte te projekt Kokolingo – web aplikaciju za logopedske vježbe za djecu s artikulacijskim poremećajima.


Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za audiologiju i fonijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka i Studij Logopedija Sveučilišta u Rijeci obilježili su Svjetski dan glasa u petak, 16. travnja 2021. znanstveno-stručnim simpozijem koji se održao u online okruženju putem platforme Zoom.
Svake se godine 16. travnja obilježava Svjetski dan glasa (Word Voice Day, WVD) s ciljem osvještavanja važnosti pravilnog vokalnog ponašanja u svakodnevnom životu čovjeka. Svjetskim danom glasa podižemo svjesnost društva o prevenciji, liječenju i vokalnoj terapiji poremećaja glasa te se ističe nužnost provedbe interdisciplinarnih znanstveno-istraživačkih aktivnosti s ciljem kontinuiranog prikupljanja novih spoznaja o glasu i vokalnoj patologiji.
Na znanstveno-stručnom simpoziju su predavanja održali doc. dr. sc. Ratko Prstačić dr.med., mr. sc. Ana Dembitz, prof. logoped, izv. prof. dr. sc. Ana Bonetti, logoped, dr. sc. Diana Maržić dr. med, Anja Benšić, mag. logoped te doc. dr. sc. Zdravko Kolundžić, logoped.

Skip to content