Logopedski centar

Logopedski centar kao sastavni dio Sveučilišta u Rijeci, nastavna je i klinička jedinica studija Logopedija s ciljem pružanja logopedskih usluga lokalnoj zajednici, ali i održavanja nastave (vježbe i stručna praksa) za potrebe studija Logopedija Sveučilišta u Rijeci. 

Logopedska ambulanta pri Logopedskom centru Sveučilišta u Rijeci djeluje kao izdvojena ambulanta Zavoda za audiologiju i fonijatriju KBC-a Rijeka. Na ovaj je način omogućeno pružanje logopedskih usluga ranog otkrivanja, procjene, dijagnostike i terapije  poremećaja komunikacije, glasa, hranjenja i gutanja, govora, slušanja, jezika, čitanja i pisanja. Usluge su namijenjene korisnicima svih životnih dobi. 

U ambulanti rade logopedi Studija Logopedija i logopedi Zavoda za audiologiju i fonijatriju. 

Za pregled se možete naručiti  osobno na Zavodu za audiologiju i fonijatriju KBC Rijeka, na broj telefona 051 658 155  ili na e-adresu audiologija@kbc-rijeka.hr

Adresa: Sveučilište u Rijeci, Radmile Matejčić 2, 51 000 Rijeka 

Skip to content