Upisi

Upis na preddiplomski studij logopedije u akad. god. 2021./2022.

Upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Logopedija provodit će se 22. srpnja 2021. godine putem online obrasca* od 9:00 do 14:00 sati.

Informacije o uvjetima upisa u 1. godinu redovitog preddiplomskog sveučilišnog studija Logopedija u 2021./2022 akademskoj godini

Prijava se sastoji od: Prijave u NISpVU (www.postani-student)
Pristupnik prijavljuje studij putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) na poveznici www.postani-student.hr. Prijave za provjeru preduvjeta
Pristupnik uz prijavu studija na www.postani-student.hr treba ispuniti online prijavu te priložiti obrasce. Više informacija na:

Upis na preddiplomski studij logopedije u akad. god. 2020./2021.

Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija logopedije obavljat će se za kandidate koji na rang listi imaju upisni broj elektroničkim putem (online) slanjem osnovne dokumentacije na e-mail studentskasluzba@uniri.hr  do 23. srpnja 2020. godine u 15:00 sati, uz obaveznu dostavu potpune dokumentacije zemaljskom, preporučenom poštom.

Više informacija na:

Upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2020./2021. ak. god

Više informacija na:

Upisna kvota akademska godina 2020. / 2021.

Broj mjesta za upis u prvu godinu studija u akademsku godinu 2020. / 2021.:

  • Preddiplomski sveučilišni studij Logopedija – redovni 30

Više informacija na:

Troškovi upisa i studiranja

Više informacija na:

Skip to content