Upisna kvota

Upisna kvota akademska godina 2021. / 2022.

Broj mjesta za upis u prvu godinu studija u akademsku godinu 2021. / 2022.:

  • Preddiplomski sveučilišni studij Logopedija – redovni 30
Skip to content